Газрын дуудлага худалдаа болно

Barilga Barilga
2019-11-05

Нийслэлийн Засаг даргын 2008 оны 04 сарын 16-ны єдрийн 176, 177 дугаар захирамжуудыг үндэслэн дор дурьдсан байршлуудад газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдаа болох юм байна.
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн дуудлага худалдаа Нийслэлийн Тєр захиргааны III байрны хурлын танхимд 2008 оны 05 сарын 23-ны єдрийн 10 цагт нээлттэй явагдана.    

¹

Газрын байршил

Зориулалт

Талбай
/га/

Дуудлага худалдааны анхны үнэ
/мян.тєг/

0

1

2

3

4

176 дугаар захирамж

1

Сонгинохайрхан дүүргийн 21 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэрт Рашаант єртєєний урд, Таширын хєндийд

түүхий нефть боловсруулах үйлдвэрлэл

121.0

582 100.0

2

Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Сонгинохайрхан уулын зүүн талд

усан цэнэгт цахилгаан станц

17.0

1 497 300.0

3

Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт Сонгинохайрхан уулын урд, Туул голын хойд талд

гольфийн талбай

40.0

3 521 300.0

177 дугаар захирамж / Хан-Уул дүүргийн 9 дүгээр хорооны нутаг дэвсгэр дэх “Буянт -Ухаа” хэсэгчилсэн ерєнхий тєлєвлєгєєний дагуу /

4

“Петровис” ХХК-ны шатахуун түгээх станцын хойд талд

худалдаа үйлчилгээний цогцолбор

3.69

488 380.0

5

“Петровис” ХХК-ны шатахуун түгээх станцын хойд талд

орон сууц

0.62

12 212.0

6

 “Петровис” ХХК-ны шатахуун түгээх станцын хойд талд

оффис, үйлчилгээ

0.45

60 700.0

Дуудлага худалдааг Засгийн газрын 2003 оны 28 дугаар тогтоолын 6 дугаар хавсралтаар батлагдсан журмын дагуу явуулна.
Дуудлага худалдаанд оролцогчдын хүсэлтийг 2008 оны 05 сарын 20-ны єдрєєс эхлэн 9-18 цагийн хооронд Нийслэлийн Газрын албаны 302 дугаар єрєєнд битүүмжилсэн бүртгэлийн хайрцгаар хүлээн авах ба бүртгэлийн хайрцгийг дуудлага худалдаа явуулахаас 30 минутын ємнє хаана.
Дуудлага худалдаанд оролцогчид дараах материалыг бүрдүүлнэ. Үүнд:

  1. Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт /хүсэлтийн хуудсыг Нийслэлийн Газрын албанаас авна/
  2. Тєлбєрийн чадварын тухай банкны тодорхойлолт
  3. Иргэний үнэмлэхний болон аж ахуйн нэгж, байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
  4. Дэнчингийн мєнгє тєлсєн баримт. Дэнчингийн хэмжээ дуудлага худалдааны анхны үнийн 10 хувьтай тэнцүү байх ба дэнчингийн мєнгийг Улаанбаатар банк Нийслэлийн Газрын албаны 2611036075 дугаарын дансанд тушаана.

Дуудлага худалдаа явуулах газрын байршил, хил хязгаар, заагийг харуулсан зураг, схем, техникийн нєхцєл, мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт болон бусад дэлгэрэнгүй мэдээллийг Нийслэлийн Газрын албаны 302 дугаар єрєєнд єгнє.