2019-11-05

Барилгын гадна ханын дулаалгад хөөсөн полистирол хавтанг ашиглахад гарч буй дутагдалууд

burnee_nomin burnee_nomin
Манай иргэд, айл өрх, байгууллагууд дулаан, цахилгааны эрчим хүчийг хэмнэлттэй, үр ашигтай хэрэглэх талаар тун хангалтгүй мэдлэг ойлголттой байдгаас ихээхэн хэмжээний алдагдал хүлээж, энэ нь айл өрхийн төсөв, оршин суугчдын эрүүл мэнд, цаашлаад улс орны эдийн засагт таагүй нөлөөлдөг нь тогтоогдсон байна. Бага түлш, дулаан, цахилгаан хэрэглэж, тохьтой эрүүл аж төрөх, мөн байгаль орчны бохирдол, ялангуяа агаарын бохирдлын шалтгаан болсон утаа, угаарын хийг багасгахын тулд барилгыг сайн дулаалах хэрэгтэй юм.

“Барилгын дулаан техник” /БНбД 2.01-03-92/2003/ гэсэн барилгын нормативын баримт бичгийг үндэслэн дулааны тооцоог хийж, зураг төслийг боловсруулж байгаа бөгөөд угсралтын явцад гарч байгаа дутагдлуудыг ОХУ-д хийсэн судалгааг үндэслэн хэрэглэгчдэд ойлгомжтой байдлаар хүргэхийг зорьсон болно. Сүүлийн жилүүдэд баригдсан барилгуудад  гадна ханын дулаан тусгаарлалтын ажлыг, тэр дундаа ихэвчлэн хөөсөн полистирол материалаар хийхдээ холбогдох БНбД-ийг ноцтойгоор зөрчиж байгаа нь оршин суух ердийн горим алдагдаж  өвлийн цагт өрөө тасалгааны дулаан 10-12 ос  хэмд хүрч оршин суугчдын тав тухыг алдагдуулах явдалд хүргэж байна.

Түүнээс гадна өрөө тасалгааны чийгийн хэмжээ нэмэгдэж ханын дотор гадаргууд мөөгөнцөр, хөгц үүсэх нөхцлийг бүрэлдүүлж байна. Энэ нь оршин суугчдын өвчлөлтийг ихэсгэх төдийгүй барилгын гадна ханын гадаргуу нь ашиглалтанд орсноос хойш 3-4 жилийн дараа засвар хийх шаардлагатай болж үргүй зардал гарах эх үүсвэрийг бий болгож байна /жишээ нь Герман улсын цаг уурын ижил нөхцөлд энэ хугацаа нь дунджаар 10 жил байдаг/. Сайн мэргэшсэн ажилчидгүйгээр хүйтний улиралд болон бороотой, барилгын хийц чийгтэй үед гадна дулаан тусгаарлалтын ажлыг сайн чанартай гүйцэтгэх боломжгүй юм. Салхивчны системийг буруу ажиллуулах, хүрээлэн байгаа мод ургамал болон байгалийн гэнэтийн үзэгдэл болох хүчтэй салхи, шуурга зэрэг зураг төсөлд тусгагдаагүй хүчин зүйлсээс болж барилгын ашиглалтын явцад гадна талын засал чимэглэл, бүрхүүл хэсэг бохирдох явдал гарч байна.
Норматив баримт бичгийн шаардлага зөрчсөн эдгээр зөрчлүүд нь, цаашид энэ байдлыг үндсээр нь өөрчлөхгүй бол гүйцэтгэгч, хэрэглэгч хоёрын хооронд их хэмжээний маргаан үүсэх эх үүсвэрийг тавьж байна. Доорхи хүснэгтэд барилгын гадна ханын дулаан тусгаарлалт хийхэд гардаг нийтлэг дутагдлуудыг харуулав. Зүүн талын хүснэгтэд хэрхэн хийж гүйцэтгэснийг , баруун талд норм дүрмийн хувьд хэрхэн хийж гүйцэтгэх ёстой байсныг харуулав.

 Хэрхэн хийсэн  

  Яаж хийх 

 
Барилгын дүүжин шат ашиглаж гадна ханын дулаан тусгаарлалтын угсралтын ажлыг явуулсан.

 Заслын нимгэн үетэй гадна ханын дулаан тусгаарлалтын угсралтыг барилгын хатуу модон шат болон угсармал төмөр шат ашиглаж хийх ёстой. Барилгын дүүжин шат хэрэглэх нь ажлын чанар, дулаан тусгаарлах үеийн баталгаат байдалд муугаар нөлөөлдөг.

 
Гүйцэтгэгч тал захиалагчтай хийсэн гэрээнд дулаан тусгаарлалтын ажлын баталгаат хугацааг тусгаагүй

  Дулаан тусгаарлалтын баталгаат хугацааг зураг төслийн байгууллагаас тогтоодог ба 20 жилээс багагүй байх ёстой.

  Наалт хийхийн өмнө ханын гадаргууг угааж цэвэрлэж, хатаах зэрэг зориулалтын дагуу бэлдээгүй.

 Заслын үегүй ханын гадаргууг  өндөр даралт, хатаалтын төхөөрөмжийн тусламжтайгаар усаар сайтар цэвэрлэж хатааж бэлдэх ёстой. Урьдчилан цэвэрлэгээ хийгээгүй наасан дулаалганы 12% нь ховхорч салдаг.

 Хөөсөн полистирол хавтанг бороотой үед болон хүйтний улиралд чийг буусан  тоосго, бетонон гадаргуутай хананд наасан.

 Бетон болон тоосгон ханын гадаргууд байх чийгшлийн зөвшөөрөгдөх хэмжээ нь 4%. Бороотой болон хүйтрэх үед хийгдсэн ажлуудаас тэр дундаа гадна засал чимэглэлийн үе ховхорч эмтэрдэг. Ийм гологдол нийт тохиолдлын хэмжээний 30% -ийг эзэлдэг байна. Хөөсөн полистирол хөлдөж гэсэх явцад ус шингээх чанар нь ихэсдэг. Ашиглалтын явцад янз бүрийн химийн гаралтай хүчин зүйлс нөлөөлдөг. Жишээ нь: агаарт буй хүчил төрөгч, төрөл бүрийн хий, гадна хаалт болон засвар хийхэд хэрэглэгддэг янз бүрийн материалууд.

  Хавтангийн зузаанаас хамаарч залгаасан дээр үүссэн тэгш бус гадаргуу түүнээсээ хамааран нэг хэвийн бус шавардлага. Мөн дулаалгын хавтан хоорондын завсар зайны өргөн /2-15мм/ байгаа нь зайг шавраар бөглөх эсвэл онгорхой орхиход хүргэж байна. Үүнээс болж барилгын дотор чийг нэвтэрч мөөгөнцөр болон хөлдөлт үүсгэж байна. 

 Дулаалгын хавтан хоорондын завсар зайны зөвшөөрөгдсөн хэмжээ нь 2 мм-ээс ихгүй байдаг түүнээс өргөн зайг тусгайлан зүссэн ижил материалаар бөглөдөг. Зайг шавраар бөглөж болдоггүй, яагаад гэвэл бичил ан цавууд үүсдэг. Энэ нь нийт алдааны 25%-ийг эзэлдэг. Дулаалгын хавтангийн захууд нь хоорондоо нягт нийлсэн байна. Завсар хоорондын зайгаар нэвтэрсэн агаар салхи нь дулаан тусгаарлалтыг бууруулдаг. Угсралтын шийдлээс хамаарч дулаан тусгаарлалтыг 25-30%-иар ихэсгэж болдог.

 Дулаан тусгаарлагчийг хананд болон ханын буланд бэхлээгүй тогтоосон.

 Хөөсөнцөр хавтанг гадна хананд бэхэлж тогтоох ба булан хэсэгт гадна талаас нь хурц үзүүртэй зүйлээр бэхэлнэ.

 Дулаалгын хавтангийн зузаан нь  хэт ялгаатай байна.

 Хавтангийн зузааны ялгаа нь 3 мм-ээс хэтэрч болохгүй.

 Ханаа өрөмдсөний дараа цоолсон нүхний тоосонцорыг цэвэрлэхгүй байна.

   Тоос сорогчгүйгээр хана өрөмдсөний дараа цоолсон нүхний  шороог даралттай хийгээр үлээлгэж цэвэрлэнэ.

 1000х1000 мм хэмжээтэй дулаан тусгаарлах хавтанд зөвхөн 5 /хааяа 4/ тэлэгчийг 50-80 см-ийн зайтайгаар тогтоож өгсөн.

 Хананд 1000х1000 мм хэмжээтэй хөөсөнцөр хавтангийн норматив  наалдацыг хангахын тулд шаардагдах 7-9 тэлэгчээр тогтоож өгнө.

 Тэлэгчийн тавны толгойг дулаан тусгаарлах үед 20 мм-хүртэл гүн суулгаж нүхийг цемент-элсний зуурмагаар бөглөсөн.

 Металл хүчитгэгчтэй хуванцар тэлэгчийн тав хэлбэрийн толгой нь хавтангийн гадаргуутай нэг хавтгайд байна. Зөв суурилуулсан тэлэгч хавтангийн гадаргуугаас 1 мм-ээс илүү гарч болохгүй.

 Гүйцэтгэгч нь наалтын чанар болон зууралдалтын бат бэхийн чадварын үзүүлэлтийг захиалагчид туршиж үзүүлдэггүй.

 Гүйцэтгэгч нь наалтын чанар болон зууралдалтын бат бэхийн чадварын үзүүлэлтийг захиалагчид туршиж үзүүлнэ.

 Барилгын гадна ханын доод талын хэсгийг /хаяавчны давхар/ хөөсөнцрөөр дулаалж сайдинг-материалаар өнгөлж өгсөн. Энэ нь барилгын болон галын  норм, дүрэм зөрчиж гал гарах , хулгана, шавьж үүрлэх нөхцлийг бүрдүүлж байна. 

 Барилгын гадна талын дулаан тусгаарлалтыг газрын түвшнээс 0,65-0,7 см өндөр хүртэл хийнэ. Хэрэв газарт булагдах хэсгийг дулаалах  шаардлага гарвал:
-хөөсөнцрөө гадна талаас нь хуяглаж шавардана
-хаяавчийг уснаас тусгаарлаж битум түрхэж өгнө.
Гадна ханын дотор талын хэсгийн дулаалгын ажлыг  дараах шатлалтайгаар хийнэ:
-барилгын гадна тал /хана/
-3-4 мм зузаан цавуулаг хольц
-хөөсөнцөр хавтан
-шилэн хөвөн тор
-5-8 мм зузаантай шавардлага
-2-3 мм заслын үе
-12-16 мм зузаантай хавтанцар эсвэл 2-3 мм заслын үе

 Олон барилга    байгууламжид гадна ханын дулаалгын ажлыг бүх л намар, өвлийн хугацаанд нам температур, их хэмжээний чийгтэй үед гүйцэтгэжээ. Энэ нь ханын дулаан техникийн үзүүлэлт, барилгын дулаалгын наслалтыг бууруулж байна.

 Барилгын гадна талын дулаан тусгаарлалтын ажил орчны хэм  +50С-аас бага болон ханын гадаргууд борооны чийг унах үеэр  зогсоох ёстой.

 
Хөөсөн полистирол хавтанг хананд тогтоохдоо зориулалтын наалтаар наалгүй зөвхөн механик аргаар буюу тэлэгчээр тогтоосон нь чанар муутай болж байна.

 Дулаалгыг өндөр чанартай цавуулаг  бодисоор гадна ханыг сайтар цэвэрлэж байж наана, дараа нь тэлэгчээр бэхэлж тогтооно. Энэ нь нийт гарсан алдааны 12%-ийг эзэлдэг.

 Чанар муутай хуурамч материалаар хийсэн нь барилгын чанарт муугаар нөлөөлж байна.

 Барилгын дулаан тусгаарлалтын ажлыг төсөлд тусгагдсан, тохирлын гэрчилгээтэй материалаар хийнэ. Дулаалгын материалыг зураг төсөлд тусгаагүй эсвэл захиалагчтай тохиролцолгүйгээр солих нь дулаалганы чанарыг баталгаажуулж чадахгүй.

 Зураг төслийн баримт бичигт барилгын гадна ханын арчилгааны талаар тусгаагүй.

 Зураг төслийн баримт бичигт барилгын гадна ханын арчилгааны талаар тусгаж өгнө. Гадна ханын хөөсөнцөр дулаан тусгаарлалттай барилгад доорхи шаардлагууд тавигддаг. Үүнд:
1.Барилгын ханыг ашиглаж байгаа спорт тоглоомыг барилгын ойр тоглохыг хориглох, жишээ нь: газрын теннис г.м;
2. Гадна  хананд зөөдөг шат хэрэглэж ажил хийхдээ хананд хамгаалалт хийж өгөх;
3.Машины зогсоолыг хананд тулгахгүйгээр хийх;
4.Барилга доторхи чийгтэй агаарыг гадагшлуулдаггүй салхивчны байгууламжийн бүрэн бүтэн байдлыг хангах.

 Цонхны дулаан тусгаарлалт, суулгах хөндийг дулаалгын хөөсөн полиуретанаар битүүмжлэн дулаалж байна, энэ нь 60%-ийн чийглэгтэй материал учраас хөлдөж, гэсэх үед хэрхэн ажиллах нь тооцоологдоогүй.
Хөлдөлтийн олон шатлалын үед хөөсний эвдрэл явагдана. 

 ОХУ-ын стандарт ГОСТ 30971-2002-д зааснаар цонх ханын хоорондох алгасалтыг холбогч 3 үет битүүмжлэлийн системийг хэрэглэх хэрэгтэй.
Гадна үе нь дулаан тусгаарлагчийн конденсат хуримтлагдах, зориулалтын зай завсарт агаарын чийг орохоос  хамгаалдаг.
Дунд үе нь дулаан тусгаарлагч болж өрөөний дулаан алдалтаас  сэргийлдэг.
Дотор үе нь уур тусгаарлах үүрэг гүйцэтгэн өрөөний доторхи чийгийг дотоод засал хийцийн завсараар алдагдахаас сэргийлнэ. Дулаалгын хөөсийг шахах үед үүсдэг интеграл хальс нь бүрэн судлагдаагүй.
Хальсын уур нэвтрүүлэлтийн илтгэлцүүр тодорхойгүй учир энэхүү материалыг  зураг төслийн баримтад тусгаж болохгүй.

 Анкерийн тэлэгч бетоны хадаасыг хөөсөн полистирол хавтан дундуур хананд бэхлэхэд дулаан тусгаарлагчаа гэмтээж байна.

   Хөөсөн полистирол хавтанг ажилд бэлтгэхдээ  тэлэгч анкерийн хадаасны нүхийг хэвэлж эсвэл тусгай хэвжүүлэгч-прессээр нүхний ханыг хайлуулна.

 Байрны доторхи усны уур хананд шингэхээс хамгаалж дулаалганд уур тусгаарлах үе хийсэн. Үүнийг  уур шингээдэг синтетик паалантай будгаар хийсэн байсан.

 Хяналтанд оромгүй, удирдахад хүндрэл бүхий буруу технологитой ажиллагааг барилгын үйлдвэрлэлд хэрэглэхээс татгалзах ёстой. Дулаан дамжуулалтын буруу горим (дулаан тусгаарлах үеийн дулаан дамжуулалтын эсэргүүцэл тухайн ханын дамжуулах нийт эсэргүүцлийн 20%-иас ихгүй байх ёстой.) ханын гадаргуугийн хэм дулаалгын үеээр буурах нөхцөл болдог. Температурын доод цэгийн үед усны уурын конденсаци ханын гадаргууд явагдаж, дулаалга нордог.

 
Баталгаат хугацаа заагдаагүй хөөсөн полистиролийг гадна дулаалгын системд ашигласан.  

 ОХУ-д үйлдвэрлэсэн хөөсөн полистирол материалын баталгаат хугацаа 13-80 жил,  импортын полистирол 15-20 жил байдаг.Судалгаагаар өөрийн орны хөөсөн полистирол ашиглаж хийсэн барилгын хийц, угсралтын гадна дулаалгын наслалт 13-34 жил болдог. Хөөсөнцөр муудах тусам мэдээжээр дулаан дамжуулалтын илтгэлцүүр нь нэмэгддэг. 7-10 жилийн хугацаанд дулаан дамжуулалтын илтгэлцүүр нь 2-3 дахин нэмэгдсэн тохиолдол тэмдэглэгдсэн байна. Хөөсөн ПС-ын дулаан дамжуулалтын итгэлцүүрийн норматив зөрчих нь барилгын ашиглалтын засваргүй хугацааг бууруулж, урьдчилан тооцоолоогүй зардал гаргахад хүргэдэг.

 Чанар муутай хийгдсэн хөөсөнцөр дулаалга орон сууцны барилгын гал тэсвэрлэх шинж чанарыг бууруулдаг.

 Хөөсөн полистирол нь гал тэсвэрлэлт багатай. Антипиренийг хийж өгсөнч уг материал галд тэсэж үлддэггүй. Гэхдээ хамгийн аюултай нь дулаан тэсвэрлэлт багатай: 80-900С-халуунд урвалд орж, эзэлхүүнээ өөрчлөн хорт бодис ялгаруулна. 100-1100С-халуунд 2 цагийн дотор хөөсөн полистирол эзэлхүүнээ 3-5 дахин алддаг.

 Хөөсөн полистирол хавтанг  битум ус тусгаарлагч,  хүчтэй уусгагчтай цавуу, будаг, бензин, ацетон зэрэг бодистой хамт хэрэглэж болдоггүй. Эдгээр бодисын нөлөөгөөр байшингийн дулаан техникийн үзүүлэлт муудан, гадна дулаалгын системийн наслалт буурдаг. 

 Бензин, ацетон, толуол, уайт-спирт, шингэн төлөвтэй будагийн үйлчлэлд хөөсөнцөр 40-60 секундэд бүрэн уусаж хайлдаг. Ууранд 15 өдрийн дотор уусдаг.

 Дулаан тусгаарлагч хавтан барилгын хана хоорондох онгорхой завсар (орйолцоогоор 15 мм)- ыг усанд тэсвэртэй давирхайгаар бөглөөгүй байсан 

 15 мм-ийн өргөнтэй онгорхой завсрыг усанд тэсвэртэй давирхайгаар дүүргэж бөглөх ёстой.

  Хөөсөнцөр хавтангийн нягт 20-30 кг/м3

К) дулаан дамжуулалтын илтгэлцүүртэй) -тай хөөсөн полистирол хэрэглэхийг зөвлөж байна.Ч=0,041 Вт/(мl  40кг/м3-нягт (

 Тоосго, бетон, уусмалаас харьцангуйгаар хөөсөн полистирол, эрдэс хөвөн  уур нэвтрүүлэлтийн эсэргүүцэл багатайгаас болж гадна дулаалга нь хурдан эвдрэлд ордог.Уур хөөсөнцрөөр саадгүй нэвтэрсэнээр гадна хананд конденсаци үүсч хөлдөлт явагдана. Бага зэрэг дулаарах явцад гадна өнгөлгөөний нимгэн үе нэмэх хэмтэй болж дотор нь хөлдсөн мөс хайлж заслын  үе, дулаалгыг чийглэдэг.

 ОХУ-ын зарим мужид хавар, намрын улиралд ийм цикл 20 хүртэл удаа харин 3 жилийн хугацаанд доод тал нь 50 удаа  ажиглагддаг. Гар аргаар чанаргүй хийгдсэн гадна заслын үеийн  хүйтэн тэсвэрлэлт 50 циклийг давдаггүй учраас Москвад 3-4 жилийн дотор барилгын фасад нурсан тохиолдол гарч байсан.
Заслын үе ба дулаалгын агшилтын хэв гажилт, температурын үр дүнд бий болдог зай завсрууд хөлдөж гэмтэх үйлдлийг түргэсгэж өгдөг.
Гадна ханын тооцооны гүйцэтгэл нь ийм дулаалгын системд засвар хоорондын хугацаа 5 жилээс хэтрэхгүйг харуулж байна.

 
Поливинилхлорид материалаар угсарч хийсэн 70-90 мм-ийн зузаантай буюу хуучин хэмжээнээс 2.5-3 дахин нимгэн цонх хэрэглэж байна. Зузаан хантай барилгын цонх ханын залгаанд  конденсат-уур үүсгэж  байна.

 Энэ нь хиймлээр агаарын урсгал үүсгэдэг  агааржуулалт, цэвэршүүлэлтийн төхөөрөмжтөй болон автоматаар дотор эрүүл ахуйн шаардлагад нийцэх дулаан, агаарын чийгийг тохируулдаг системтэй байранд тохиромжтой.

 Дулаан тусгаарлалтын системийг  намар хүйтрэх хүртэл хэсэгчлэн угсарч түр зогсоогоод сүүлчийн үеийг хүйтний төгсгөлийн дараа  хийж дуусгасан

 Нэг ч барилгын норм дүрэмд дулаан тусгаарлалтын ажлыг хэсэгчлэн угсраад өвлийн улиралд гадна бүрхүүлгүй хийлгүй  орхихийг зөвшөөрдөггүй.

  Өвлийн цагт цонх суулгах хөндийг гадаргуу цан, мөсөн хальстай байх үед хөөсөөр бөглөсөн 

 Цонх суулгах дулаалгын хөндийг агаарын хэм +50С-аас дулаан, гадаргууд цан, мөсөн хальс тогтоогүй байх үед нэг компонент хөөсөн полиуретанан /Жишээ нь “Макрофлекс”/ системээр дулаалдаг.Үүнийг холбогдох баримт бичигт ашиглах заавартайгаар бичдэг бөгөөд түүний үндсэн гол хэсгийг хөөстэй торхны их биед зааварлаж байрлуулан бичсэн байдаг.

  Байшингийн ханын дулаалганы материалын зузаан их бөгөөд СНиП 23-02-2003, ТСН 23-349-2004-ийн шинэ шаардлагад нийцэхгүй байсан.

 Ханын дулаалганы зузаан  ихсэх тутам мэдэгдэхүйц ан цав хийцийн материалуудтай барьцалдах бүс тасрахад нөлөөлөх температурын болон агшилтын хэв гажилт өсөх ба агаар, уур нэвтрүүлэх чанар нэмэгдэж, гадна ханын бат бөх, дулаан тусгаарлах чанар ашиглалтын явцад буурдаг.

  Ханын буланд хийгдсэн хөөсөнцөрийн булан захыг нь эмтэрхээс хамгаалаагүй

 Барилгын ханын төгсгөлийн хөөсөн полистирол хавтангийн захыг хөнгөн цагаан болон цайрт булан төмрөөр хамгаалж өгдөг. Булан төмрийг ханын нийт өндөрт дулаан дусгаарлагч дээр цавуулаг зүйлээр наана.
Арматурчилсан заслын доод үеийг энгийн байдлаар булангийн дээгүүр гүйцэтгэнэ.

  Ханын төв болон зах хэсэгт хөөсөнцөрийг тогтоосон тэлэгчийн тоо тэнцүү байсан.

 Барилгын гадна ханын зах хэсэг дэх дулаалгын хавтанг  зэрэгцээ ханын хэсгийнхээс илүү тоотой тэлэгчээр бэхлэх ёстой.

 Цонхны хайрцагийг барилгын нүүрэн хэсгийн талбайд ойр байрлах хөлдөлт, цангийн хүйтний гүүр солихдоо /цонхны тавцангийн талбайг ихэсгэхэд/, хананд шахаж байрлуулсан.

 Модон болон хуванцар хайрцагтай цонхыг шилний давхараас үл хамааран гадна ханаас 50-120 мм-ийн зайтай тогтоож суулгах хөндийг хөөсөн дулаалгын материалаар бөглөдөг. Хуванцар цонх сонгохдоо 100 мм-ээс багагүй өргөн хайрцагтайг авах хэрэгтэй.

 Гадна ханын дулаан тусгаарлалтын системийг зураг төсөлд төсөллөхдөө хийцийн дулаан тэсвэрлэлтэд нөлөөлөх гадна агаарын хэмийн хэлбэлзлэлийн далайц буурах  зэргийг тусгаагүй.   

 Зураг төсөлд доорхи зүйлийг зайлшгүй тусгах шаардлагатай.  Үүнд:
Хийцийн дулаан тусгаарлалт материалын үеийн дэс дарааллаас хамаардаг;
Хэрэв дулаан тэсвэрлэлт ихтэй материал дотор талд байвал хоёр үет хийцийн гаднах агаарын хэмийн хэлбэлзлэлийн далайцын уналтын зэрэг нэмэгддэг.

Үүнээс, дулаан тусгаарлагчийг даацын ханын гадна талд байрлуулах нь ашиглалтын явцад гадна заслын үеүүдэд чийг хуримтлагдан өвлийн болон хавар, намрын улиралд хөлдөж гэссэнээр ашиглалтын хугацааг  бууруулна гэж дүгнэж болно. Барилгыг 2 жил ашигласны дараа гадна дулаалгатай хананд ердийн байдлаар ажиглалт хийж үзэхэд тодорхой хэмжээний ан цав,  мөөгөнцөр үүссэн байлаа. Гадна дулаалгын ажлыг энд авч үзэж байгаа аргаар гүйцэтгэх үеийн өртөг нь бусад альтернатив аргаар хийсэн дулаан тусгаарлалтын ажилтай  харьцуулахад өндөр байна.

Энэ аргаар дулаан тусгаарлалтыг хийхэд юуны өмнө хүний хүчин зүйл нөлөөлнө. Туршлагагүй болон тогтвор суурьшил муутай ажилчидтай үед өндөр зэрэгтэй ажиллах хүч шаардсан хэцүү технологийг хэрэглэх нь учир дутагдалтай юм. Энэ нь технологийн алдагдал, бүтээгдэхүүний гологдолд хүргэнэ. Бодит нөхцөлд барилгын ажлын үед зайлшгүй хийх ёстой зураг төсөл зохиогчийн, хяналтын байгууллагуудын болон бусад хяналт орхигдох явдал нь жилээс жилд технологи алдагдаж, бүтээгдэхүүний гологдолд хүргэж, барилгын чанарт муугаар нөлөөлж байна. Манай ор