Иргэдэд олгох орон сууцны зээлийн гэрээ батлагджээ

Barilga Barilga
2019-11-06
Иргэдэд олгох орон сууцны зээлийн гэрээ батлагджээ

Засгийн газрын “40 000 орон сууц хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Орон сууцны санхүүжилтийн корпораци нь Сангийн сайд, Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2008 оны хамтран шинэчлэн баталсан “Засгийн газрын үнэт цаасны хөрөнгөөр 40 000 орон сууц хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх журам”, Орон сууцны санхүүжилтийн корпорацийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2008 онд баталсан “Иргэдэд олгох орон сууцны санхүүжилтийн журам”-ыг үндэслэн ОССК хөтөлбөрт оролцогч арилжааны банкууд болох “Голомт”, “Монгол шуудан”, “Улаанбаатар хотын банк”-уудтай “Иргэдэд олгох орон сууцны зээлийн гэрээ”-г байгуулсан байна. Үүнтэй холбогдуулан 2008 оны 1 сарын 15-наас оролцогч арилжааны банкууд болон ОССК хамтарч иргэдэд олгох орон сууцны зээлийн үйл ажиллагааг банкинд байршуулсан эх үүсвэрийн хэмжээнд эхлүүлжээ.