Орон сууцны зээлийн хамгийн таатай нөхцөл бүрдлээ

Barilga Barilga
2019-11-06
Орон сууцны зээлийн хамгийн таатай нөхцөл бүрдлээ

Банк санхүүгийн салбартаа тэргүүлэгч Худалдаа Хөгжлийн банк нь өнөөдрийн бид бүхэнд нэн тэргүүнд хэрэгцээтэй байгаа орон сууцны зээлийн үйлчилгээг хамгийн таатай нөхцөлтэй болгосон байна.

Хэрэв та орон сууцны зээлийн үйлчилгээг сонирхож байгаа бол

Зээлийн нөхцөл:

Зориулалт

Хугацаа/жилээр/

Хэмжээ

Урьдчилгаа төлбөр

Төгрөг

Ам.доллар

Нийтийн орон сууц худалдан авах

1-10 жил

3-150 сая төгрөг хүртэл

3-150 мянган м.доллар хүртэл

20%

Хувийн орон сууц худалдан авах

20%

Хувийн орон сууц барих

30%

Зээлийн хүү:

Төгрөг

Ам.доллар

Зээлийн хүү /жилийн/

15.60%

11.90%

Зээлийн хүү /сарын/

1.3%

0.99%

Орон сууцны засварын зээл:

Зориулалт

Хүү

Хугацаа/жилээр/

Хэмжээ

/жилийн/

/сарын/

Орон сууцандаа засвар үйлчилгээ хийх

15.60%

1.3%

1-5 жил

1-50 сая төгр
гэсэн нөхцөлтэйгээр түргэн шуурхай, бага хүүтэйгээр тус зээлийн үйлчилгээнд хамрагдах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг:

http://www.tdbm.mn/index.php?module=menu&sub=0&cmd=content&menu_id=394&smid=394

976-11-331883, 976-11-312362 гэсэн утасуудаар авна уу.