Нийтийн аж ахуйн салбарынхан зөвлөлдөв

Barilga Barilga
2019-11-06

Нийтийн аж ахуйн салбарынхан энэ онд хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлж, хэрэгжүүлж буй төслийнхөө үр дүнг дээшлүүлэхэд анхаарч ажиллана. БХБЯ, Барилга, хот байгуулалт нийтийн аж ахуйн үндэсний төвөөс зохион байгуулсан "Нийтийн аж ахуйн удирдах ажилтны зөвлөлгөөн"-өөр дээрх асуудлыг хэлэлцлээ. Энд хот, хөдөөгийн 150 гаруй хүн оролцож санал бодлоо солилцсон юм.

Өнгөрсөн онд тус салбарынхан улсын төсвийн 24.8 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар барилга угсралтын ажил гүйцэтгэж, 72 төрлийн төсөл хэрэгжүүлэх санхүүжилтийн асуудлыг бүрэн шийдвэрлүүлсэн байна. Тэд өнгөрсөн онд төлөвлөгөөгөө 116 хувиар биелүүлсэн нь удирдах ажилтны зөвлөлгөөнийг угтсан томоохон ажил боллоо хэмээн дүгнэлээ.

Энэ онд тус салбарынхан улсын төсвөөс төсөвлөсөн 43 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг 55 нэр төрлийн төслийн ажил гүйцэтгэхэд зарцуулах юм байна.

МОНЦАМЭ