ZENITPLAST PPR-ийг ашиглах заавар

Barilga Barilga
2019-11-06

ZENITPLAST системийн ашиглалт

PPR нь хэрэглээний халуун хүйтэн цэвэр усыг орон сууцний түгээлт, үйлдвэрлэл болон хөдөө аж ахуй, усжуулалт, хүлэмжийн усалгаа зэрэгт ашиглах боломжтой.


Үндсэн мэдээлэл
- Труба болон холбох хэрэгслүүд нь 20, 25, 32, 40, 50, 63, 75, 90 болон 110 мм хэмжээгээр хийгдсэн болно
- Зенитпласт PPR турба нь хэрэглээний халуун, хүйтэн усний шугаманд зориулсан
- Даралт тэсвэрлэх максимум хэмжээ нь 2.5 М Ра
 
ZENITPLAST PPR- ийн АШИГТАЙ ТАЛ
- PPR-ийн ашиглалтийн хугацаа 50 жил
- Эрүүл ахуйд хоргүй
- Зэвэрдэггүй
- Уян хатан, хөнгөн жинтэй. Суурилуулахад хялбар болон цэвэр
- Дуу чимээ бага, даралт бага алддаг
- Байгаль орчинд хоргүй
 
УГСРАХ ЗААВАР


Пластик PPR-ийг зөөвөрлөлт болон суурилалтын явцад унагах, юманд цохигдох болон янз бүрийн механик гэмтлээр гэмтээж болохгүй

Трубаг мурийлгаж хэлбэрт оруулахдаа +15оС хэмд хийх шаардлагатай. 16-32 мм-ийн диаметртэй трубаг мурийлгах радиус нь хамгийн багадаа трубаны диаметрийг 8 дахин авсантай тэнцүү байна.


Бүтээгдэхүүнийг галаас хол байлга


Трубаг огтлолцуулахдаа тусгай зориулалтын трубаг ашиглах хэрэгтэй.


PPR-ын металлтай холбохыг металл төрлийн холболтонд хэрэглэнэ. Металл холболтын резьбаг тайрахыг хориглоно учир нь энэ нь тусгай Тефлон тууз болон жийргэвчтэй.


Шугам нь металл шугамтай холбогдвол ямар нэг халаах аргыг хэрэглэж холбохийг хориглоно.


Усны сувгийг шалгаж тохируулахаас өмнө (жишээ нь даралтыг шалгах гэх мэт) зориуллалтын таглагчаар таглавал ашиглалт илүү үр дүнтэй.

Трубаг бэхлэх

Трубаг угсрахын өмнө тэлэлтийн дулааны коэффициентийг нь эхлээд анхаарах хэрэгтэй.

Бэхлэх цэгүүд:

Булан дээр бэхэлсэн бэхэлгээ


Трубаны салаалсан холболт дээр бэхлэх


Таазнаас труба оосроор бэхэлсэн бэхэлгээ


Муфтийн хоорондоос хомутаар бэхэлсэн бэхэлгээ


Өлгөж тогтоох тохиромжтой цэгүүд

Энэ бэхэлгээ нь труба хоёр тийшээ хөдөлгөөнгүй байлгах зорилготой харин тэлэлт болон агшилтанд хязгаарлалт байхгүй.


Сул труба оосроор


Дэгээ бүхий труба оосроор


Труба шугам

Трубан шугамыг бохир ус гарах тал руу 0,5% -ийн налуу суурилуулах хэрэгтэй. Трубан шугамыг салаалах шаардлагатай бол бөмбөлгөн вентилийг ашиглах шаардлагатай.


Шугамыг хананы дагуу босоо байрлуулахдаа бэхлэх цэгүүдээ тэлэлтийг нарийн тооцоолж гаргах шаардлагатай.
Хананаас тодорхой хэмжээний зайтай явуулах нь чухал.

Хөндлөн шугамын систем

Хэвтээ (магистрал) шугамыг угсрахдаа ихэнхдээ хэрэглэдэг арга нь цайрдсан метал тэвшийг ашиглаж угсарна.


Трубаг холбохдоо муфт болон металл холбогчийг ашиглаж холбоно.


Трубаг зориулалтын трубаны хайч, тайрагч болон хөрөөг ашиглаж тайрна.

 

Муфт болон холбох хэрэгслүүд

Халуун усны шугамын болон халаалтын трубанд хэрэглэдэг хуванцар металлтай муфтны резьба нь никелэн гадаргуутай байдаг. (дотор гадна тал хоёулаа)  Металлтай муфтийг металл трубатай холбож өгөхдөө зориулалтын сантехникийн олс болон лентийг ашиглах хэрэгтэй .

Даралтыг шалгах

Шугамын даралтыг шалгахдаа сүүлийн холболт хийснээс хойш наад зах нь 1 цагийн дараа түгээлтийн системийг усаар дүүргэнэ. Даралтыг дараах нөхцөл дор шалгана.

Шалгах даралт                                             1,5 МРа (15bar)
Шалгалт эхлэх хугацаа                                хамгийн багадаа 1 цаг
Шалгах хугацаа                                            60 мин
Хамгийн их унах даралт                              0.02Mpa (0.2bar)

Даралтын тест 60 минут үргэлжилж хамгийн бага унах даралт нь 0,02Мра. Хэрэв даралт үүнээс өндөр унавал хий гарч байгаа газрыг олж зассаны дараа тестийг дахин шинээр эхэлнэ.

Материалын хадгалалт болон тээвэрлэлт

Ямар нэг мурийлт нугаралт гарахгүй байхаар байрлуулах. Хуванцар хоолой холбох хэрэгслүүд нь уут болон хайрцганд чөлөөтэй байхаар хийж хадгална. Хэрэв хуванцар труба нь тусгай уут хайрцганд хийж хадгaлах бол хамгийн их байх өндөрийн хэмжээ нь 1м байна. Төрөл төрлөөр нь салангид хадгалах шаардлагатай. Ашиглалтанд гаргах шаардлагатай бол хуучин байснаа түрүүлж авч ашиглах. Тээвэрлэлтийн явцад газар болон машины тавцан дээр чирэх, шидэх болон унагахыг хориглоно.

Барилгын талбайд авчирсны дараа янз бүрийн механик гэмтэлд орохоос хамгаалж бохирдол, химийн бодис, наранд болон халаагуурт халахаас хамгаалж хадгална. Материалыг суурилуулах хүртэл тусгай хамгаалалтын материaлаар (жишээ нь тусгай уут, хайрцганд хийж) хангаж өгөх шаардлагатай.

PPR трубаг холбох заавар

1. Багаж хэрэгслэл

1. Холбогч адаптор (зөөврийн тэжээлийн кабельтай) бүхий цахилгаан холбогч машин
2. Контакт термометр
3. Тусгай хайч, метал гар хөрөө
4. Синтетик биш даавуун материал
5. Спирт
6. Эвхдэг хэмжүүр+тэмдэглэгч, уут

2. Багаж төхөөрөмжөө бэлтгэх

Халаагч тенийг /тухайн трубаны размерийн/ халаагч машинд хөдөлгөөнгүй тогтоож өгөх. (энэ нь голдуу ямар төрлийн холбогч машины төрлөөс хамаараад резьбагаар тогтооно)

Холбогч удирдлагыг 250о – 270оС хүртэл тохируулж залгана. Халаагч машин халсны дараа халаалтын тенийг өмнө хэрэглэсэн янз бүрийн синтетик материалын үлдэгдлээс цэвэрлэж өгнө. Учир нь тефлонон гадаргуу нь гэмтэж болзошгүй. Халаагч машиныг хангалттай халуун байхад нь ашиглана.

3. Материалын бэлтгэл

Бүх материалыг шугамыг суурилуулахаас өмнө сайтар шалгах шаардлагатай. Элементийн ямар нэг гэмтэл эвдрэлгүй эсэхийг сайтар шалгах, халаах төхөөрөмжийн үйлдэл хэвийн эсэх болон диаметр нь таарч байгаа эсэх зэргийг сайтар шалгах шаардлагатай. Халаагч машиныг сайтар цэвэрлэнэ.

Холбох журам

1) Шаардлагатай трубаны уртыг хэмжиж таслагчаар тайрна. Хэрэв таслагчгүй үед гар хөрөө хэрэглэвэл тайрсны дараа трубаны ирмэгийг сайтар цэвэрлэнэ.

2) Трубаны ирмэгийг (халаах ирмэг) тусгай тайрагч буюу хурц хутгаар ойролцоогоор 30о – 45оС налуу тайрахыг зөвлөж байна. Ялангуяа 40мм-ийн диамертэй трубаны ирмэгийг ингэж тайрах нь маш чухал. Энэ нь трубаг өөр трубатай холбоход хөдөлж мултрахаас хамгаална.


3) Хэрэв 40мм-ээс дээш диаметртэй трубаг холбох бол трубаны зуйван хэлбэрийг шалгах нь чухал. Мөн трубаны шургуулж оруулах бүх уртын гадна талын бохирдсон давхаргыг үрж цэвэрлэх нь(0,1мм) чухал. Учир нь бохирдсон давхарга нь холбоход нь чанарт муугаар нөлөөлж болзошгүй.

4) Шургуулж оруулах трубаны уртыг тусгай тэмдэглэгчээр тэмдэглэж өгнө. Ингэж тэмдэглэснээр трубаг холбохуудад хэт их түлхэж тултал нь оруулахгүй байхаас хамгаалах ба ойролцоогоор 1мм орчим зайтай байх нь зохимжтой.

5) Цаашилбал нэгэнт холболт хийгдсэн хойно трубаг эргүүлэхгүй байхаас хамгаалж труба болон холбох дээр холбох байрлалыг хоёуланд нь тэмдэглэх нь зүйтэй.

6) Тэмдэглэгээ хийсний дараа холбогдох гадаргууг сайтар цэвэрлэж өгөх шаардлагатай ба үгүй бол холболтонд ямар нэг сөрөг нөлөө үзүүлж болзошгүй. Үүний дараа халаах ажиллагааг эхэлж болно.


7) Халаах хугацааг труба болон хуванцар холбохыг халаагч багажинд хийснээс хойш тооцоолно. Хэрэв шургуулж оруулах үйлдэл хэцүү байвал эд ангийг бүх турбаны уртыг ортол (хамгийн ихдээ 10о) эргүүлэх байдлаар шургуулж оруулна. Халаалтын явцад эргүүлэхийг хориглоно.

8) Халааж дууссаны дараа труба болон хуванцар холбохыг халаагч багажаас гаргаж трубаг хуванцар холбогчийн муфт руу зөөлөн түлхэж тэмдэглэсэн тэмдэглэгээ хүртэл уртаар оруулж өгнө. Трубаг эргүүлэхийг хориглоно. Хоёр эд ангийн хоёулангийн өнцөг байрлалыг мөн шалгана. Хүснэгтэнд заасны дагуу халаалтнаас гаргаж холбох хугацаа болон холбосны дараа хөргөх хугацааг баримтлахгүй бол хайлсан давхарга хэт хөрч холболт муу болж ус алдах магадлалтай. Ямарч шинэ холболтийг давхарга хөрөхөөс өмнө 20-30 секундын дотор засах шаардлагатай. Шугамыг хамгийн сүүлийн холболт хийснээс 1 цагийн дараа усаар дүүргэнэ. 40мм хүртэл диаметртэй трубаг гараар холбох боломжтой ба 50мм болон түүнээс дээш диаметртэй трубаг машинаар холбох нь илүү зохимжтой. Учир нь трубаг тохируулахад тодорхой хүч шаардлагатай болдог.

Трубаг бэлтгэх



Холболт хийсний дараа хөргөх хугацаа
Трубаны диаметр /мм/
Халаах хугацаа /секунд/         
Трубаны диаметр /мм/
Халаах хугацаа /секунд/
16
5
50
18
20
5
63
24
25
7
75
30
32
8
90
40
40
12
110
50
 
Халаах хугацаа
Трубаны диаметр /мм/
Халаалтаас гаргаж угсрах хугацаа /секунд/

Хөргөх хугацаа /минут/

 
16,20,25
4
2
32,40,50
6
4
63,75,90
8
6
110
10
8

Холбосон эд ангийг хэрэглэхээс өмнө сайн хөргөх нь их чухал. Мөн холбосон эд ангийг механик гэмтэлээс хамгаалах шаардлагатай. (трубаг эргүүлэх, трубаг дарах шахах гэх мэт) 

“Мэргэн Хангал” ХХК
Салбар 1:
БГД 4-р хороолол, “Дүүхээ” төвийн зүүн талд “Хороолол” барилгын материалын дэлгүүрийн 2 давхарт 28-р павильон, “Zenit” дэлгүүр
Салбар 2: “Одкон” барилгын материалын төвийн 127 тоот лангуу
Утас: 96653651, 96664705, 96662572, 99130612